Geriatrie Fysiotherapie

– Samen zorgen voor kwetsbare ouderen –

De geriatriefysiotherapeut is de specialist op het gebied van het fysiek functioneren van kwetsbare ouderen en ouderen met co- en multimorbiditeit. 
Hij heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kwetsbare ouderen met meervoudige, complexe gezondheidsproblemen. Het gaat hierbij om specifieke kennis van veroudering, pathologie en de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren van ouderen.

 

Wat kunnen wij betekenen?

Geriatriefysiotherapeuten behandelen indien nodig aan huis. Zo zijn zij goed op de hoogte van de omstandigheden en de sociale context van de patient. Hierbij wordt altijd uitgegaan van de hulpvraag van de oudere patiënt.

 

De geriatriefysiotherapeut:

– Brengt de hulpvraag en de omgeving van kwetsbare ouderen gestructureerd in kaart.
– Houdt de kwetsbare oudere patiënt in beweging en op de been.
– Leert de oudere patiënt (en de mantelzorgers) omgaan met beperkingen.
– Verbetert het lichamelijk functioneren en het meedoen aan de voor patiënt relevante activiteiten.
– Stelt ouderen in staat zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren.
– Bewaakt de continuïteit in de vaak complexe zorg voor ouderen.
– Ondersteuning bij een valscreening en/of inzetten van effectieve valpreventie interventies

Meteen een afspraak maken?

Klik op de knop hieronder om ons direct te bellen